Schilderwerk VvE Amsterdam en Haarlem

Het schilderwerk is een terugkerende en aanzienlijke kostenpost voor de VvE's In Amsterdam en Haarlem. 35 tot 40% van het totale onderhoudsbudget van de VvE wordt uitgegeven aan het buitenschilderwerk en ongeveer 10 tot 15% aan het binnenschilderwerk.
De levensduur van het schilderwerk is daarom van groot belang. Hoe langer de levensduur, des te groter het onderhoudsinterval dat kan worden gepland en des te lager de onderhoudskosten.

Het schilderwerk bestaat voor ongeveer 80 tot 85% uit arbeidskosten en voor zo’n 15 tot 20% uit materiaalkosten. Als de uitvoering kwalitatief goed is dan wordt het onderhoudsinterval in belangrijke mate bepaald door de ondergrond en het gebruikte verfsysteem. Wanneer de juiste producten van hoge kwaliteit [van bijvoorbeeld Sigma of Sikkens] worden gebruikt dan is er een onderhoudsinterval van gemiddeld 10 jaar mogelijk en daarmee een aanzienlijke verlaging van de servicekosten van de VvE. Bovendien geven deze producten de mooiste uitstraling.
 

Schilderwerk VvE vergt planning

Kostenbesparing kan alleen op lange termijn gerealiseerd worden als het schilderwerk op tijd wordt hersteld of vernieuwd. Dat vergt een planning van het onderhoud en daar zijn regelmatige inspecties onderdeel van. Dit betekent het controleren op beschadigingen en gebreken en het achterhalen van de oorzaken daarvan. Deze gebreken moeten dan zo snel mogelijk worden hersteld en de oorzaken moeten worden aangepakt. De Meester Schilders kan u helpen bij het vaststellen van een meerjarig onderhoudsplan. Door zo’n onderhoudsplan kan de VvE naast kostenbesparing ook kostenspreiding en kostenbeheersing realiseren. Bovendien staat het pand of complex er altijd goed bij waardoor het leefcomfort en de waarde van het vastgoed worden geoptimaliseerd.